Извештај за Мобилни Гинеколошки Амбуланти во период од март до јуни 2023

Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари – МАГО и Македонско Лекарско Друштво, во соработка со Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Црвениот крст на РСМ, и Фондот…

„Сексуално преносливи болести. Препознај, тестирај се и заштити се!” – реализирани едукативни работилници низ средните училишта

Македонската асоцијацијата на гинеколози и опстетричари преку меморандум за соработка, воспостави успешна соработка со Министерството за Образование и наука и Бирото за развој на образованието со цел организирање едукативни работилници…

Активности на мобилните гинеколошки амбуланти од 1-ви декември 2021 година до 31-ви март 2022 година

Во рамките на долгогодишната и успешна соработка помеѓу UNFPA (Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите Нации во Скопје) и Министерството за Здравство, а во реализација на Македонското Лекарско Друштво…