Почитувани,

Ве молиме и да се регистрирате како член на Македонската асоцијација на гинеколози и опстетичари на следниот линк https://forms.gle/SFbb8pWTqCfmj96U7 , да оставите Ваши точни податоци и кажете во кои следни активности би сакале да се ангажирате. Тоа ќе гарантира редовно добивање на сите информации и покана за учество во следните активности на здружението.Ве поздравувам и посакувам да останете во добро здравје

Поздрав,

Проф. д-р Глигор Тофоски