Кортикостероидна терапија за побрзо и поефкетивно на белите дробови на бебето

Кортикостероидите се лекови кои овозможуваат побрзо и поефикасно созревање на белите дробови на плодот и е даваат пред 34 гестациска недела. Магнезиум сулфатот е лек кој ја намалува шансата твоето бебе да развие церебрална парализа, која е многу често асоцирана со предвремено породување. Дополнително овој лек ја намалува можноста твојата матка да се контрахира, односно ги смирува предвремените контракции и болки. Се препорачува во периодот од 24 до 34 гестациска недела, ако постојат знаци за заканувачко предвремено породување или кога постојат големи шанси да се породите предвреме во тек на следните 24 часа. Антибиотската терапија се дава како превентива кога се очекува брзо предвремено породување, кога постојат јасни знаци за инфекција или пак воденикот прснал предвремено.
Околу половина од жените кои имаат знаци и симптомите на предвремено породување немаат промена во должината и дилатацијата на цервиксот, често нивните контракции исчезнуваат и без терапија. Остатокот остануваат хоспитализирани до повлекување на симптомите. Ако не постои можност да се сопре предвремено породување можеби ќе треба да бидете транспортирани до референтниот терциерен здравствен центар (Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје), кадешто се згрижуваат и третираат сите предврмено родени бебиња, кои имаат потреба од специјализирана нега од специјалисти неонатолози во единица за интензивна неонатална нега и терапија. Предвремено родените бебиња имаат поголем ризик да развијат дополнителни здравствени проблеми, како церебрална парализа, или пак потешкотии во развојот, можноста за учење, па дури и промени во однесувањето подоцна во животот.

Categories: Uncategorized