Обука за матични гиеколози за имплементација на Мастер планот за подобрување на перинаталната грижа

Во тек е имплементацијата на Мастер планот за подобрување на перинаталната грижа. Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари-МАГО во соработка со УНФПА и Комитетот за безбедно мајчинство ги продолжува предвидените…