Мобилни гинеколошки амбуланти

Видео упатство за работата на мобилните гинеколошки амбуланти

Обуки за средношколци на тема Сексуално преносливи инфекции