„Сексуално преносливи болести. Препознај, тестирај се и заштити се!” – реализирани едукативни работилници низ средните училишта

Македонската асоцијацијата на гинеколози и опстетричари преку меморандум за соработка, воспостави успешна соработка со Министерството за Образование и наука и … Continue reading „Сексуално преносливи болести. Препознај, тестирај се и заштити се!” – реализирани едукативни работилници низ средните училишта