Соработка помеѓу МАГО и Амејз

Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари-МАГО со особено задоволство ви го најавува почетокот на кампањата за сексуална едукација иницирана од … Continue reading Соработка помеѓу МАГО и Амејз