17-19 Мај 2024, Здравјето во фокусот на жената – годишна конференцијa

Почитувани колеги,

Со задоволство сакам да Ве информирам дека и оваа година традиционално по трет пат ќе ја одбележуваме Неделата на женско здравје со повеќе активности насочени кон едукација на колегите, но и кон запознавање на граѓаните со најновите новости поврзани со честите гинеколошки и акушерски состојби.

По тој повод ќе бидат организирани повеќе едукативни предавања, гостувања на телевизиски емисии но сепак централен настан ќе биде годишната конференција „Здравјето во фокусот на жената“ која ќе се одржи во периодот од 17-19 Мај во Хотел Doubletree by Hilton – Skopje.

Дел од предавањата ќе бидат на следниве теми:

  • Улогата на вештачката интелегенција во гинекологија и акушерство и во методите на асистирана репродиукција – Проф. д-р Елена Џикова и Prof. Dr. Achilleas Papatheodorou
  • Предизвиците на утерина трансплантација кај жени со утерин инфертилитет – Prof. Dr. Mats Brännström
  • Обезитет во бременост / Матични клетки и обезитет- Prof. Dr. Frank Louwen
  • Вакцинација во бременост – Проф. д-р Ратко Матијевиќ

Согласно вашите сугестии кажани во текот на минатогодишниот конгрес, овој пат темите ќе бидат поделени во неколку сесии кои ќе опфаќаат актуелни новости, презентирани од врвни експерти, а тоа ќе биде проследено со 30-40 минутна дискусија за да може да слушнеме најразлични мислења и пред аудиториумот да се споделат личните искуства.

Фотографии од Конференцијата:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=asocijacijanaginekoloziiopstetricari&set=a.419362164188728

AGENDA

Day 1. Friday 17 May

17:00 -18:00Registration for the conference and coffee
18:00 -18:30Opening of the Conference – Welcome speech
Dr. Ilir Demiri, Minister of Health of RN Macedonia
Dr. Afrodita Shalja, Head of office, UNFPA North Macedonia 
Prof. D-r Goran Dimitrov, President of Macedonian Medical Association
Prof. d-r Gligor Tofoski, President of Macedonian Association of Gynecologists and Obstetricians
18:30-19:00Prof. Dr. Mats Brännström (Sweden) Development of uterine transplantation
19:00-19:20Prof. Dr. Ratko Matijevic (Croatia) – Vaccination in pregnancy
19:20-19:40Prof. Dr. Frank Louwen (Germany) Obesity in pregnancy/Stem cells in obesity
19:40-20:00Symposium Vita Bim
With attending on this symposium you will receive disco tickets for the party on 18th May in Musandra
20:00Cocktail party with Macedonian pianist Ema Ananievska

Day 2. Saturday 18 May

10:00-10:20Prof. Dr. Elena Dzikova (RN Macedonia)
Artificial intelligence in gynecology and obstetrics
10:20-10:40Achilleas Papatheodorou, Ph.D, (Greece) 
AI in IVF: Current and future applications in the field of ART
10:40-11:00Eda Vrtačnik Bokal (Slovenia)
Fertility preservation in oncological patients
11:00-11:30Symposium Varus 
Prof. Dr Goran Dimitrov
11:30-12:00Symposium NOW  
Doc.Dr. Vesna Livrinova (RN Macedonia)
12:00-12:30Coffee break
12:30-12:50Prof. Dr. Tamer Erel (Turkey)
Climacteric women’s health
12:50-13:10Michalis Kiriakidis, MD, (Greece)
Low Ovarian Reserve: Puzzling Problem and a Viable Solution
13:10-13:30Discussion
13:30-14:00Symposium 4UFarma
Prof. Dr.Gligor Tofoski/Prof.Dr. Ratko Matijevic
14:00-15:00Lunch
15:00-15:30Dr. Dimitrios V. Nikolaidis (Greece)
Creating Excellence in HEALTH Service: Respecting our patients, Re-shaping the Society
15:30-16:00Symposium EL Pharma 
Dr. Tanja Gurzanova
16:00-16:30Coffee break with ElPharma
16:30-16:50Prof. Dr Goran Dimitrov (RN Macedonia)
HPV vaccines – past, present and future
16:50 – 17:10Assist. prof. Nina Jancar. (Slovenia)
HPV vaccination in Slovenia and Europe
17:10- 17:30Nicholas Christoforidis, MD (Greece)
Environmental Impact on Reproductive Health:
Current aspects of a rapidly growing situation
17:30-17:50Prof. Dr. Jean Calleja Aguis (Malta)
Space Travel and Female Reproductive Issues  
21:00-00:00Official Conference Party
Disco Club Musandra (GTC) – Back to Back Dragan B. Kostic and Vera Jankovic

Day 3. Sunday 19 May 2024

10:00-11:00Selected oral presentation of best abstracts

Aleksandra Atanasova Boshku
Obesity and insulin resistance contribute more to increasing the ApoB/ApoA1 ratio than hyperandrogenism in women with PCOS

Natasa Ilieva
Fertility preservation of women with endometrial cancer with medroxyprogesterone acetate – a case series

Ana Spirkovska
Secondary infertility 

Ana Marija Kuvendzieva 
The role of stem cells in gynecology 

Darko Veljanovski
Streptococus mutans infective endocarditis during pregnancy: a rare case report
11:00-11:20Prof. Dr. Elizabeta Zisovska (RN Macedonia)
Why do we need the neonatologist? Rapid development of neonatal practice
11:20-11:40
11:40-12:00Dr. MladenRisteski (RN Macedonia)
The female Мicrobiome as a factor in the reproductive health
12:00-12:20Coffee break
12:20 – 13:20Workshop – Non contraceptive use of contraceptives
13:20 – 13:40Presentation of Standard Operative procedure – Gender Based and Sexual Violence Centers
13:40 – 14:00Presentation on updated guideline on medical abortion
14.00 – 15.00Panel session- Update on guideline on cervical cancer screening


Во тек на овој тродневен настан предвидено е и организирање на работилници како и дел посветен за презентација на избраните апстракти. Ве покануваме да подготвите стручно научни апстракти и да се регистрирате на страницата на конференцијата за да може навремено да се известат оние кои ќе бидат избрани за орална презентација.
Оваа годишна конференција ќе биде пријавена и акредитирана од МЛД и ЛКРСМ со бодови како за интернационална конференција (конгрес)11 бодови.

Агендата и попрецизни временски рамки ќе Ви бидат доставени наскоро.

Колегијален поздрав,
Проф. Д-р Глигор Тофоски