„Интимната грижа е новата само-грижа“, секциски состанок (1 декември 2022г. (четврток))

На ден 1 декември (четврток) 2022 година во Хотел „DoubleTree by Hilton Skopje” од 20ч. ќе се одржи секцискиот состанок „Интимната грижа е новата само-грижа“, во организација на Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари и Македонското мултидисциплинарно здружение на хуман микробиом поддржана од МартиАлко и акредитирана од МЛД и ЛКМ.

За овој состанок може да се регистрирате на следниот ЛИНК.

ЛИНК ДО ON-LINE СОСТАНОКОТ

* Сите регистрирани учесници ќе добијат сертификат за успешна завршено стручно усовршување во дигитален формат со уплатена котизација од страна на Македонско Лекарско Друштво.

Агенда

19:30 -19:55

Регистрација

20:00 – 20:05

Отворање и поздравни обраќања

20:05- 20:15

Инфекции како значаен етиолошки фактор за инфертилитет,

Проф. Д-р Глигор Тофоски,

претседател на Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари

20:15 – 20:25

Самогрижа за одржување на вагинален микробиом-колку е важна?

Доц Д-р Корнелија Трајкова

20:25- 20:35

Машкото интимно здравје како дел од грижата за вагиналниот микриобиом

Проф. Д-р Сотир Ставридис

20:35-20:45

Презентација на компанијата МартиAлко

20:45-

Коктел забава со Лили Aкустик и DJ