Секциски состанок, 13 октомври- „Улогата на ХПВ вакцинација како примарна превенција“

На ден 13 октомври 2022 година (четврток) во ресторан Воденица-Мулино во Скопје се одржи секцискиот состанок „Улогата на ХПВ вакцинација како примарна превенција“, во организација на Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари поддржана од Алкалоид Конс-МСД и акредитирана од страна на МЛД и ЛКРСМ.

Темата на работилницата беше да се актуализира улогата на вакцините како примарна (и подобра) заштита отколку лекување, а со посебен осврт на вредноста и важноста на ХПВ вакцинацијата.

Агенда на работилницата:

15:00-15:20

Вовед - Улогата на ХПВ вакцинација како примарна превенција

Проф. д-р Глигор Тофоски 

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство – Скопје

15:20-15:40

ХПВ инфекциии и асоцирани болести

Проф. д-р Горан Димитров

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство – Скопје

15:40-16:00


Медициснко значење и безбедност на ХПВ вакцината

Проф. д-р Александра Грозданова

Фармацевтски факултет – Скопје

16:00-16:20


Рационалност на ХПВ – вакцинација на момчиња и двојчиња

Проф. д-р Катарина Ставриќ 

Центар за семејна медицина - медицински факултет - Скопје

16:20-17:20

Дискусија

17:20-

Коктел