Date 2021-11-11 - 2031-11-01

Овој курс ја објаснува техниката на мерење на должината на грлото на матката и клиничката примена на ова мерење.