Lactogyn® за обнова и рамнотежа на вагиналната флора

Lactogyn®  орални капсули  содржат бактериски култури Lactobacillus rhamnosus, GR-1®  и Lactobacillus reuteri, RC-14® наменети за интимното здравје на жените од сите возрасни групи (девојки, трудници, жени во менопауза...) Lactogyn® орални капсули…