Сумарен извештај за Мобилни Гинеколошки Амбуланти за 2023 година

Сумарен извештај за Мобилни Гинеколошки Амбуланти за 2023 година Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари – МАГО, во соработка со Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Црвениот…