Lactogyn® за обнова и рамнотежа на вагиналната флора

Lactogyn®  орални капсули  содржат бактериски култури Lactobacillus rhamnosus, GR-1®  и Lactobacillus reuteri, RC-14® наменети за интимното здравје на жените од сите возрасни групи (девојки, трудници, жени во менопауза…)

Lactogyn® орални капсули овозможуваат комфорна и едноставна примена и осигуруваат потребни количини на бактериски култури високоспецифични за вагиналниот микробиом.

Може да се користат во тек на месец дена, особено кај жени кои имаат рецидивирачки тегоби (бактериска вагиноза, кандидијаза…) Lactogyn® орални капсули може да се користат самостојно или во комбинација со Lactogyn® вагинални капсули за брз и долготраен ефект при терапија со антибиотици, антимикотици… препишана од гинеколог.

Categories: Спонзори