Date 2021-11-11 - 2023-02-06

Овој курс ги опфаќа сите важни аспекти на скринигот за прееклампсија во првиот, вториот и третиот триместар од бременоста.