Date 2021-11-11 - 2031-11-01

Овој курс преку фотографии, дијаграми, кратки видеа и текст ќе ги нагласи важните карактеристики и дијагностички критериуми на различните степени на абнормална имплантација на плацентата на ѕидот на матката.