Овој курс ги опфаќа сите важни аспекти при фетален скрининг на срцето и големите крвни садови. Истовремено, овој курс  преку кратки видеа и сродни текстови ги нагласува важните карактеристики и дијагностички критериуми на најчестите срцеви дефекти.