Планирање на семејство

 

1 Комбинирана орална контрацепција
2 Таблети само со прогестин.
3 Итни контрацептивни таблети
4 Инјекции само со прогестин
5 Месечни инјекции
6 Комбинирани лепенки
7 Комбиниран вагинален прстен
8 Импланти
9 Бакарна интраутерина влошка
10 Интраутерина влошка со левоноргестрел
11 Женска стерилизација
12 Вазектомија