Спонтано породување по претходен царски резФетален мониторинг интрапартум

Интрапартум фетално следење и менаџмент, 2022

Препораки за интрапартум фетално следење, 2022

Фетално следење интрапартум, American college of obstetricians and gynecologists, 2009– Водење на нормално (спонтано) породување

Спонтонано породување, Quinesland guidelins 2017

Спонтано породување, Nice guidelines 2014Хипертензивни нарушувања во бременост

МК-Клиничко упатство за менаџмент на хипертензивни нарушувања во бременост (Службен весник)

Основни податоци и препораки на American society of hypertension

Препораки на Society of obstetricians and gynecologists of Canada

Хипертензија во бременост- дијагноза и менаџмент- NICE guidelines


Заканувачко предвремено породување

Менаџирање на заканувачко предвремено породување- the American college of obstetricians nad gynecologists

Предвремени контракции и предвремено породување- NICE guidelines

Предвремено породување- Queensland guidelines– Менаџирање на бременост комплицирана со гестациски дијабет


– Постпартални инфекции и пуерперална сепса


Асистирано вагинално породување


Повеќеплодна бременост

Повеќеплодова бременост, Nice Guidelines 2019