Брошура и постер за контрацептивни средства

Постерот и брошурата за контрацептивните средства се испечатени и доставени до докторите кои ја посетија обуката „Употребата на контрацептивните средства … Continue reading Брошура и постер за контрацептивни средства