Превенција и рано откривање на рак на грлото на матката

Грлото на матката (цервикс) претставува долниот, тесен дел на матката кој ја поврзува нејзината внатрешна празнина со вагината. Рак на … Continue reading Превенција и рано откривање на рак на грлото на матката