Mиоми

Што се тоа моми? Миомите претставуваат најчестите бенигни тумори на телото на матката, кои се изградени од мускулни клетки испреплетени … Continue reading Mиоми