Date 2021-11-11 - 2031-11-01

Овој курс ја објаснува улогата на антенаталниот надзор во спречување на перинаталната смрт и хендикеп, земајќи ги во предвид факторите на ризик од мајката и карактеристиките на феталната состојба. 

Истовремено, може да ги прочитате и дополнителните материјали кои се извадоци од книга за доплер во акушерството, а ги опфаќаат следниве теми: 

  • Ултразвучен доплер : принципи и пракса
  • Безбедност на дијагностичкиот ултразвук при фетален скрининг
  • Ултразвучниот доплер при проценка на ограничувањата во феталниот раст
  • Ултразвучен доплер при изоимунизација на црвените крвни зрнца
  • Ултразвучен доплер кај трудниците со шекерна болест ( diabetes mellitus )
  • Ултразвучен доплер при одредени автоимуни болести кај мајката
  • Ултразвучен доплер при предвремена амниорекса (ROM- rupture of membranes of the amniotic sac )
  • Ултразвучен доплер при пост-терминска бременост