Светски ден на контрацепција и Светски ден на безбеден абортус

Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО) и оваа година гo одбележа Светскиот ден на контрацепција и Светскиот ден на безбеден абортус со прес конференција, едукативни предавања во средните училишта,…