Петти конгрес на Македонската асоцијација на гинеколози и акушери – 11-14 мај 2023, Охрид

Книга на апстракти – Конгрес МАГО 2023 / Book of Abstracts – Congress MAGO 2023 https://agom.org.mk/wp-content/uploads/2023/06/ABSTRACT-Book-_MAGO-2023.pdf Почитувани колеги, Со огромно … Continue reading Петти конгрес на Македонската асоцијација на гинеколози и акушери – 11-14 мај 2023, Охрид