Употребата на контрацептивните средства за унапредување на женското здравје – 17 декември (МКЦ) од 09:30ч.

Видео до секцискиот состанок

На ден 17ти декември (сабота), со почеток од 09:30ч. во МКЦ (Кино Фросина) ќе се одржи секцискиот состанок на тема Употребата на контрацептивните средства за унапредување на женското здравје. 

Вовед во оваа тема ќе даде Проф. Д-р Катарина Ставриќ, своја презентација ќе има Доц. Д-р Даниела Иванова Панова и приказ на случаи ќе дадат Спец. Д-р Димитар Гетов, Спец. Д-р Емилија Трајкова и Д-р Милена Симовик.

АГЕНДА

09:30-10:00

Регистрација

10:00- 10:10

Воведно обраќање на претседателот на МАГО, Проф. Д-р Глигор Тофоски

10:10- 10:20

Вовед во темат Семејно планирање - Проф. Д-р Катарина Ставриќ

10: 20-10:45

Презентација на Доц, Д-р Данила Иванова

10:45-10:50

Видео за семејно планирање

10:50 - 11:30

Приказ на случаи

11:30 - 11:40

Заклучок

11:40 - 

Коктел

Ве молиме потполнете го овој прашалник за митвоите и вистините за контрацептивните средства. 

Прашалникот е анонимен и е наменет за здравствените работници.

ЛИНК до ПРАШАЛНИКОТ https://forms.gle/fCojNDNPG16oBkHv6

ЛИНК ДО РЕГИСТРАЦИЈА НА НАСТАНОТ https://forms.gle/eQAicfsDARzMyTsr5

Настанот е со физичко присуство а ќе бидат поделени флаери и постери за контрацептивните методи.

Овој настан е во организација на Македонска асоцијација на гинеколози и опстетричари а со поддршка на Македонско Лекарско Друштво и УНФПА, Фонд за население на Обединетите нации.

* Сите регистрирани учесници бесплатно ќе добијат сертификат за успешна завршено стручно усовршување во дигитален формат