Извештај од мобилните амбуланти април-јуни 2022

Tеренските активности од овој проект продолжија да се спроведуваа со две мобилни гинеколошки амбуланти и во изминативе три месеци, односно … Continue reading Извештај од мобилните амбуланти април-јуни 2022