Повеќеплодова бременост

Што претставува… Мултипна или повеќеплодова бременост подразбира дека во исто време имате повеќе од едно бебе во матката. Најчесто се … Continue reading Повеќеплодова бременост