Грижа на трет или четврти степен повреди на родилните патишта (познато и како акушерска повреда на аналниот сфинктер – OASI)

Во Велика Британија, повредите на перинеумот од трет или четврти степен (исто така познато како акушерска повреда на аналниот сфинктер … Continue reading Грижа на трет или четврти степен повреди на родилните патишта (познато и како акушерска повреда на аналниот сфинктер – OASI)