Сексуално преносливи инфекции

Сексуално преносливите инфекции СПИ (Sexually Transmitted Infections– STI) се различни инфекции и клинички синдроми предизвикани од патогени микроорганизми(30 бактерии, вируси … Continue reading Сексуално преносливи инфекции