Причини за предвремено породување

Основните причини зошто се појавува предвремено породување не се сеуште доволно прецизно дефинирани, но шансите да се породите пред време се поголеми ако:

 • Веќе имате едно предвремено родено бебе
 • Имате чести инфекции на уринарен тракт
 • Крварите вагинално
 • Воденикот ви прсне пред 37 гестациска недела
 • Имате вродени аномалии на матката
 • Имате поголема количина на плодова вода
 • Сте имале хируршки интервенции (операции) на грлото на матката
 • Повеќеплодова бременост (близнаци, тројки)
 • Нередовно контролирана бременост

Дополнително внимавајте ако:

 • Пушите цигари
 • Користите опојни дроги
 • Имате знаци за потхранетост 
 • Помлади сте од 20 години
 • Постари сте од 40 години

Штом побарате помош во здравствена установа, заради сомневање за предвремени контракции, вашиот лекар треба да направи:

 • кардиотокографски запис (CTG) со цел да ја мониторира срцевата работа на плодот и да ги забележи евентуалните контракции
 • ултразвучен преглед, трансабдоминален и трансвагинален
 • вагинален преглед со цел да се провери цервикалната дилатација и состојбата со воденикот

По комплетирање на прегледот вашиот лекар може да ви препорача:

 • Понатамошен нормален тек на бременоста, со утврдени следни контроли
 • Мирување во домашни услови, терапија и почести контроли
 • Хоспитализација и болнички третман
Categories: Uncategorized